Overview

Team roster

Name Birthdate Height Weight Spike Block World championships Olympic games Other Total Club
2 Lyudmila Issayeva 26/09/1989 184 70 295 280 0 0 90 90 Almaty
3 Sana Anarkulova 21/07/1989 188 77 300 280 7 0 80 87 Altay
5 Olga Nassedkina 28/12/1982 190 75 305 295 12 1 150 163 Zhetyssu
8 Korinna Ishimtseva 08/02/1984 187 69 300 290 12 1 150 163 Zhetyssu
9 Irina Lukomskaya 19/03/1991 176 66 280 270 7 0 58 65 Altay
10 Irina Kenzhebaeva 20/02/1992 180 73 290 280 0 0 20 20 Astana
11 Diana Kempa 30/12/1992 167 56 270 275 0 0 0 0 Pavlodar
12 Yekaterina Razorenkova 03/06/1993 185 69 283 280 0 0 1 1 Almaty
13 Yana Yagodina 24/01/1993 182 69 300 285 1 0 30 31 Almaty
14 Antonina Rubtsova 30/12/1984 184 67 302 275 0 0 30 30 Zhetyssu
16 Katerina Tatko 15/12/1992 182 70 285 275 0 0 10 10 Zhetyssu
19 Yekaterina Zhdanova 28/05/1992 183 65 280 270 0 0 3 3 Zhetyssu
20 Valeriya Rylova 22/11/1987 179 72 280 270 0 0 0 0 Irtysh-Kazchrome